RKW Małopolska
logo

Wieści z Małopolska

Szerzyny
2017-12-13 18:48

Mało kto nie słyszał o “Sędzi na telefon” ale o “wydaniu postanowienia przez SKO” na telefon, jeszcze nie słyszeliśmy? 11 grudnia 2017 r. złożyłem Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie utrzymujące w mocy zaskarżone Postanowienie Wójta Gminy Szerzyny...

Szerzyny
2017-09-24 23:33

Podjąłem próbę uruchomienia nowego narzędzia kontroli Wójta Szerzyn, jakim byłby mój udział w postępowaniach administracyjnych. Dnia 1 września 2017 r. Grzegorz Gotfryd, Wójt Gminy Szerzyny, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń, udzielonych Małgorzacie Strugała, na sprzedaż alkoholu oraz piwa w Sklepie Spożywczo-...

Szerzyny
2016-12-26 19:17

Gmina Szerzyny to niewielka gmina wiejska, licząca niewiele ponad 6 tys. mieszkańców, na pograniczu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Obecnie administracyjnie przynależy do województwa małopolskiego, powiat tarnowski. Po 25 latach emigracji politycznej, azyl polityczny uzyskałem w USA w 1978 r., w 2003 r., wraz z żoną powróciliśmy do...

Zakliczyn
2016-11-16 18:46

W odpowiedzi na moją petycję z dnia 15.04.2016 r. dotyczącą publikacji Rejestru Umów w BIP Urzędu Gminy, pismem z dnia 14 lipca 2016 r. (Znak: UM-I.152.3.2016) Burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak udzielił następującej odpowiedzi: “... informuję, że wprowadzenie Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest w najbliższym czasie...

Wierzchosławice
2016-11-16 18:35

W odpowiedzi na moją petycję z dnia 11.04.2016 r. dotyczącą publikacji Rejestru Umów w BIP Urzędu Gminy, pismem z dnia 25 maja 2016 r. (Znak: OA.152.2.2016) Wójt Wierzchosławic, Zbigniew Drąg udzielił następującej odpowiedzi: “... Urząd Gminy Wierzchosławice uprzejmie informuję, iż aktualnie nie prowadzi i w najbliższej przyszłości nie zamierza...

Wojnicz
2016-11-16 17:52

W odpowiedzi na moją petycję z dnia 15.04.2016 r. o publikację Rejestru umów w BIP, pismem z dnia 8 lipca 2016 r. (Znak: SG.152.2.1.2016) Burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk udzielił następującej odpowiedzi: “...informuję, Pana iż rejestr został w dniu 8 lipca 2016 roku zamieszczony pod adresem:  https://bip.malopolska.pl/umwojnicz/Download/...

Radłów
2016-11-16 17:40

W odpowiedzi na moja petycję z dnia 15.04.2016 r. o publikację Rejestru umów w BIP, pismem z dnia 8 lipca 2016 r. (Znak: BM.030.31.2016) z-ca Burmistrza Radłowa, Wiesław Armatys udzielił następującej odpowiedzi: “...informuję, iż tutejszemu Urzędowi bliskie są zasady przejrzystości działania i zasady dostępu do informacji publicznej....

Tarnów – miasto na prawach powiatu
2016-08-20 13:30

22 lutego 2016 r. zawiadomiłem Prokuraturę w Tarnowie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pełnomocnika wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny” Andrzeja C. Sprawa dotyczyła materiału wyborczego “Nasza Gmina Szerzyny”. Poniżej fragment złożonego przeze mnie zawiadomienia. “Dopiero kilka miesięcy później, przy okazji Wyborów...

Szerzyny
2016-08-20 13:17

9 maja 2016 r. złożyłem do WSA w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w Szerzynach w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w postaci skanu umów o prace jakie organ zawarł z Władysławem M. i Michałem M. oraz skanu faktur VAT związanych z wydatkami na utrzymanie szkolnego autobusu. Dyrektor szkoły Wacław S. odmówił...

Kraków – miasto na prawach powiatu
2016-07-08 00:07

6 maja 2016 r. złożyłem do WSA w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w Czermnej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w postaci skanu umów o prace jakie organ zawarł z Michałem M. Dyrektorka szkoły Edyta F. odmówiła udzielenia odpowiedzi ze względu na to, że wniosek nie spełnia warunków formalnych. Dyrektor chodziło...