RKW Małopolska
logo

RKW w terenie

Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu, Powiat Nowosądecki
2016-05-30 11:19

21 maja 2016 roku w Nowym Sączu odbyło się zebranie założycielskie Oddziału RKW Nowy Sącz, obejmującego miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki. Po omówieniu celów statutowych Stowarzyszenia RKW-RKW w tajnym głosowaniu wybrano zarząd Oddziału. Przewodniczącym został Tomasz Baliczek z Nowego Sącza. Do Zarządu weszli Jacek Matuszewski z Nowego...

Szerzyny
2016-03-14 20:21

Michał Mitoraj, syn Władysława Mitoraj, sołtysa sołectwa Szerzyny i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szerzyny został wyznaczony przez Wójta przewodniczącym Rady Sportu Gminy Szerzyny (ciało opiniodawcze), mimo, że nie jest członkiem żadnego klubu sportowego, co było warunkiem zgłoszenia kandydatury. Został zgłoszony i powołany do Rady Sportu z...

Powiat Limanowski
2016-03-08 01:09

3 grudnia odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy w Limanowej. Oddział obejmuje powiat limanowski, a jego siedzibą jest Limanowa. Do Stowarzyszenia jeszcze latem przystąpiło 11 osób. W tajnych wyborach przewodniczącą została wybrana Jadwiga Sikoń, a do zarządu weszli:...

Powiat Tarnowski
2016-03-08 01:01

W sobotę 1.08.2015 r. o godz. 18:00 w Tuchowie odbyło się spotkanie koordynatorów gminnych RKW powiatu tarnowskiego ziemskiego. Po omówieniu spraw formalnych postanowiono przekształcić je w założycielskie zebranie Powiatowego Oddziału Stowarzyszenia RKW w trakcie którego w tajnym głosowaniu wyłoniono Zarząd Oddziału RKW Tarnów powiat....

Szerzyny
2016-03-08 00:54

01.07.2015 odbyło się zebranie założycielskie Oddziału RKW w Szerzynach. W tajnym głosowaniu wybrano: przewodniczącego Oddziału RKW - Lecha Michalskiego, zastępcę przewodniczącego - Tomasza Piotrowskiego i skarbnika - Krzysztofa Leszkiewicza,

Tarnów w
2016-03-08 00:43

19 lipca 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w gminie Tarnów. W tajnych wyborach przewodniczącym Oddziału RKW wybrany został Paweł Kolbusz, a do Zarządu weszli takze Jarosław Wytrwał, który został wiceprzewodniczącym i Barbara Bobro, która objęła obowiązki skarbnika.

Tuchów
2016-03-08 00:37

28 lipca odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia RKW w Tuchowie. W tajnych wyborach wybrano przewodniczącego oddziału - koordynatora gminnego Dariusza Strzelczyka. Do Zarządu wybrano także Bożenę Turek, która została wiceprzewodniczącą i Agnieszkę Pietruchę - skarbnika. W sobotę, 1 sierpnia o godz. 18 w Tuchowie odbędzie się...

Powiat Wielicki
2016-03-08 00:27

W dniu 18.08.2015 odbyło się zebranie Oddziału RKW Powiatu Wielickiego. Po przystąpieniu do Stowarzyszenia nowych osób Oddział liczy 10 członków. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Oddziału w składzie: Tomasz Kasprzyk – przewodniczący - koordynator powiatowy, Jakub Kogut - członek zarządu, Zofia Hankus-Wszołek - członek zarządu. Omówiono...