RKW Małopolska
logo

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - SDOIN – Samodzielny Dział Ochrony Informacji Niejawnych i funkcjonującej w jego ramach Kancelarii Tajnej

Prokurator kierownik działu
Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - SDOIN – Samodzielny Dział Ochrony Informacji Niejawnych i funkcjonującej w jego ramach Kancelarii Tajnej

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych: Stanisław Krawczyk tel. (14) 688-62-51