RKW Małopolska
logo

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - III – Wydział Budżetowo – Administracyjny

Dyrektor
Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - III – Wydział Budżetowo – Administracyjny

Dyrektor Finansowo – Administracyjny: Agnieszka Szatko tel. (14) 688-62-04 e-mail: aszatko@tarnow.po.gov.pl Główny Księgowy: Ewa Mróz tel. (14) 688-62-03 e-mail: emroz@tarnow.po.gov.pl