RKW Małopolska
logo

RKW w terenie

2016-05-30 11:19

21 maja 2016 roku w Nowym Sączu odbyło się zebranie założycielskie Oddziału RKW Nowy Sącz, obejmującego miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki. Po omówieniu celów statutowych Stowarzyszenia RKW-RKW w tajnym głosowaniu wybrano zarząd Oddziału. Przewodniczącym został Tomasz Baliczek z Nowego Sącza. Do Zarządu weszli Jacek Matuszewski z Nowego...

Władze Oddziału

Oddział RKW Nowy Sącz

Siedziba Oddziału - Nowy Sącz

Obszar działania – Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Zarząd

przewodniczący Tomasz Baliczek,

z-ca przewodniczącego Jacek Matuszewski,

skarbnik/sekretarz Zygmunt Sekuła.