RKW Małopolska
logo

RKW w terenie

2016-03-08 00:27

W dniu 18.08.2015 odbyło się zebranie Oddziału RKW Powiatu Wielickiego. Po przystąpieniu do Stowarzyszenia nowych osób Oddział liczy 10 członków. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd Oddziału w składzie: Tomasz Kasprzyk – przewodniczący - koordynator powiatowy, Jakub Kogut - członek zarządu, Zofia Hankus-Wszołek - członek zarządu. Omówiono...

Władze Oddziału

Oddział RKW Wieliczka

Siedziba Oddziału - Wieliczka

Obszar działania – powiat wielicki

Zarząd

przewodniczący Tomasz Kasprzyk,

z-ca przewodniczącego Jakub Kogut,

skarbnik Zofia Hankus-Wszołek.

Mapa powiatu

Prawa autorskie: