RKW Małopolska
logo

SKO w Tarnowie na telefon?

Mało kto nie słyszał o “Sędzi na telefon” ale o “wydaniu postanowienia przez SKO” na telefon, jeszcze nie słyszeliśmy?

11 grudnia 2017 r. złożyłem Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie utrzymujące w mocy zaskarżone Postanowienie Wójta Gminy Szerzyny odmawiając Stowarzyszeniu RKW dostępu do udziału w postępowaniu administracyjnym, w sprawie rzekomego spożywania piwa w sklepie Małgorzaty Strugała, w Czermnej.

Skarga dotyczy nie tylko meritum, czyli “odmowy” ale także prawomocności wydanego postanowienia, gdyż SKO zgodnie z k.p.a. wydaje postanowienia i decyzje na posiedzeniach niejawnych w oparciu o materiały dowodowe przesłane przez organ I instancji, czyli w tym przypadku przez Wójta Gminy Szerzyny.

Otóż, po sprawdzeniu dokumentów przedmiotowej sprawy wyszło na to, że Wójt dokumentów nie przesłał przed dniem 21 listopada 2017 r., kiedy to SKO w Tarnowie wydało przedmiotowe postanowienie.Przed 21 listopada 2017 r. SKO było w posiadaniu dokumentów dotyczących innej sprawy.

Wychodzi więc na to, że SKO wydało postanowienie w oparciu o dokumenty innej sprawy lub na telefon.

Poniżej nagranie mojej rozmowy z mgr. Ciomborem, z której jasno wynika, że dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem ale także w innej sprawie, gdyż dotyczącej “bezczynności Wójta” na które do dziś nie otrzymałem postanowienia SKO, Wójt wysłał dopiero w trzy dni po wydaniu postanowienia przez SKO, czyli 24 listopada 2017 r.   

W załączeniu SKARGA do WSA w Krakowie.

Powiat - Gmina: 
Szerzyny