RKW Małopolska
logo

Nowe narzędzie kontroli - udział w postępowaniach administracyjnych.

Podjąłem próbę uruchomienia nowego narzędzia kontroli Wójta Szerzyn, jakim byłby mój udział w postępowaniach administracyjnych.

Dnia 1 września 2017 r. Grzegorz Gotfryd, Wójt Gminy Szerzyny, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń, udzielonych Małgorzacie Strugała, na sprzedaż alkoholu oraz piwa w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym “MIŚ” w miejscowości Czermna.

Wszczęte postępowanie to kolejna już próba likwidacji sklepu w Czermnej podjęta przez Wójta Gminy Szerzyny Grzegorza Gotfryda.

Małgorzata Strugała jest żoną Alfreda, który jest członkiem gminnego Oddziału Stowarzyszenia RKW oraz członkiem PiS od 2010 r.

Wójt, Grzegorz Gotfryd, to założyciel miejscowej komórki PO stojący obecnie na czele miejscowej sitwy PSL-PO.

Kodeks postępowania administracyjnego umożliwia przystąpienie do udziału w postępowaniu administracyjnym przedstawiciela organizacji społecznej w charakterze strony.

Nie tylko chodzi mi o obronę żony naszego członka, co o to, czy procedura postępowania administracyjnego przebiegać będzie  zgodnie z obowiązującym prawem. Sądzę, że jeśli postępowanie będzie prowadzone zgodnie z prawem, to Wójtowi nie uda się wycofać zezwoleń.

Jednak głównym powodem wystąpienia o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to próba utworzenia nowego narzędzia, poza dostępem do informacji, przydatnego do kontroli władzy poprzez udział w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez administrację gminy.

Administracja szczebla gminnego nagminnie wykorzystuje nieznajomość procedur administracyjnych do gnębienia zwykłego Kowalskiego lub swoich politycznych oponentów.

11 września 2017 r. wystąpiłem do Wójta z wnioskiem o udział we wszczętym postępowaniu.  Dołączyłem Statut RKW, kopię Upoważnienia sprzed roku oraz krótkie uzasadnienie.

Wójt zażądał oryginału Upoważnienia lub poświadczonej przez Notariusza kopii oraz rozszerzenia uzasadnienia o cel statutowych i wskazanie interesu społecznego.

Wskazanie interesu społecznegozwykle stanowi powód do wydania decyzji odmownej, gdyż to co jest a co nie jest interesem społecznym podlega dowolnej interpretacji organu.

Oryginału upoważnienia sprzed roku nie miałem, gdyż oryginał wówczas wydałem.

Wystąpiłem i otrzymałem od Prezesa RKW dr Jerzego Targalskiego, nowe poszerzone Upoważnienie, które wraz z moją odpowiedzią na żądanie Wójta o uzupełnienie Wniosku dostarczyłem Wójtowi 22 września 2017 r.

W załączeniu poniżej moja odpowiedzi na żądanie Wójta o uzupełnienie Wniosku.

23 września 2017 r złożyłem Wnioski o dopuszczenie do udziału w dwóch kolejnych postępowaniach. Pierwsze dotyczy administracyjnego rozgraniczenia, drugie skierowania wody opadowej na posesję sąsiada. Każde z tych postępowań toczy się od kilku miesięcy, choć postępowanie powinno być zakończone w przeciągu jednego miesiąca, najwyżej dwóch.

Czekam na Decyzję Wójta.  

Powiat - Gmina: 
Szerzyny