RKW Małopolska
logo

Odpowiedź Burmistrza Zakliczyna na Petycję z dnia 15 kwietnia 2016 r.

W odpowiedzi na moją petycję z dnia 15.04.2016 r. dotyczącą publikacji Rejestru Umów w BIP Urzędu Gminy, pismem z dnia 14 lipca 2016 r. (Znak: UM-I.152.3.2016) Burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak udzielił następującej odpowiedzi:

... informuję, że wprowadzenie Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest w najbliższym czasie planowane ze względu na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie. Jednak mając na uwadze jawność i przejrzystość działania organów administracji publicznej zapewniam, że informacje o zawartych umowach przekazywane są w trybie o dostępie do informacji publicznej.

Z całą pewnością zwrócę się w niedalekiej przyszłości z wnioskiem o udostępnienie skanu wszystkich umów zawartych w poszczególnych miesiącach i latach.  

Powiat - Gmina: 
Zakliczyn