RKW Małopolska
logo

Odpowiedź Burmistrza Wojnicza na Petycję z dnia 15 kwietnia 2016 r.

W odpowiedzi na moją petycję z dnia 15.04.2016 r. o publikację Rejestru umów w BIP, pismem z dnia 8 lipca 2016 r. (Znak: SG.152.2.1.2016) Burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk udzielił następującej odpowiedzi:

...informuję, Pana iż rejestr został w dniu 8 lipca 2016 roku zamieszczony pod adresem:  https://bip.malopolska.pl/umwojnicz/Download/get/id,1443785.html 

Centralny Rejestr Umów i Zleceń obejmuje okres od 4 stycznia do 31 czerwca 2016 r. w następującej formie z pominięciem kwoty na jaką umowę zawarto:

Nr rejestracji umowy

Data rejestracji

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Rodzaj umowy: Dostawa Usługa, Robota budowlana, Inne

Termin realizacji umowy

Komórka Organizacyjna Urzędu

Powiat - Gmina: 
Wojnicz