RKW Małopolska
logo

“Dobrą Zmianę” trudno dostrzec w tarnowskiej Prokuraturze?

22 lutego 2016 r. zawiadomiłem Prokuraturę w Tarnowie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pełnomocnika wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny” Andrzeja C.

Sprawa dotyczyła materiału wyborczego “Nasza Gmina Szerzyny”.

Poniżej fragment złożonego przeze mnie zawiadomienia.

“Dopiero kilka miesięcy później, przy okazji Wyborów Prezydenckich, po raz kolejny czytając Kodeks Wyborczy, uświadomiłem sobie, że jeden komitet wyborczy nie ma prawa, zwłaszcza bez wiedzy i zgody, promować i/lub finansować materiału wyborczego innego komitetu.

W związku z powyższym, w lutym 2016 r. w trybie dostępu do informacji publicznej, zwróciłem się z wnioskami do:

Krzysztofa Sobolewskiego​­ Pełnomocnika Wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość,

Andrzeja Ciombora​­ Pełnomocnika Wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, obecnie radny Rady Gminy Szerzyny,

Jacka Satko​­ Komisarza Wyborczego w Tarnowie oraz

Andrzeja Cyz​­ Dyrektora KBW w Tarnowie,

Wojciecha Skrucha ​­ kandydata KW PiS, a także do kandydatów KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny” z Grzegorzem Gotfrydem​ na czele, wówczas kandydatem, obecnie Wójtem Gminy Szerzyny, z pytaniami związanymi z publikacją materiału wyborczego ­ “Nasza Gmina SZERZYNY”.

Satko, Skruch, Gotfryd i Ciombor nie udzielili odpowiedzi na moje pytania.

Kluczową dla tej sprawy, jest odpowiedź Pełnomocnika Wyborczego KW Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztofa Sobolewskiego​, która sprowadza się do stwierdzenia, że:

1. KW Prawo i Sprawiedliwość nie współfinansował ​i nie partycypował​ w wytworzeniu materiału wyborczego KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny”,

2. KWW “Sprawiedliwa Gmina Szerzyny” umieścił ​w swoim materiale wyborczym, logo i treści agitacyjne ​Prawa i Sprawiedliwości, “bez wiedzy, zgody i aprobaty” KW PiS​.

 

Końcem maja 2016 r. zostałem poinformowany, że postępowanie w tej sprawie Prokuratura  umorzyła.

Zwróciłem się więc do Prokuratury z pytaniami: kto prowadził dochodzenie, kto sporządził postanowienie, kto postanowienie zatwierdził oraz jakie było uzasadnienie decyzji.

17 czerwca 2016 r. otrzymałem odpowiedź.

Link: https://drive.google.com/file/d/0B-88N1uWOGpgU0tiOGY3OXNkbE8wb2dRQUlCbFZ...

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia sporządziła mł. asp. Magdalena Laskowicz a zatwierdził je Prokurator Prokuratury Rejonowej Józef Stanaszek.

W uzasadnieniu czytamy: “Z analizy zgromadzonego w sprawie materiału nie wynika, żeby publikacje w/w materiałów naruszyły przepis art. 506 pkt. 1 Ustawy Kodeks Wyborczy.”

 

To prawda, nie naruszają art. 506 pkt 1 ale moim zdaniem naruszają art. 506 pkt 7, czego ani policja ani prokurator nie raczył zauważyć.

 

Oto treść punktu 1 i 7 artykułu 506

Art. 506. Kto, w związku z wyborami:

1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,

7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy

podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

 

W związku z powyższym 20 czerwca 2016 r. przesłałem za pośrednictwem e-PUAP, na ręce Prokuratora Okręgowego Zdzisława Bocheńskiego Zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Tarnowie o umorzeniu dochodzenia w sprawie o sygnaturze 4 Ds. 23.2016.

Poniżej link do Zażalenia.

https://drive.google.com/file/d/0B-88N1uWOGpgNEFvZHhQVjNlWTA/view?usp=sh...

 

Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi.

Być może ePUAP w tarnowskiej Prokuraturze nie działa albo "dobra zmiana" jeszcze nie nastała.

Powiat - Gmina: 
Tarnów – miasto na prawach powiatu