RKW Małopolska
logo

Powstał Oddział RKW Nowy Sącz

21 maja 2016 roku w Nowym Sączu odbyło się zebranie założycielskie Oddziału RKW Nowy Sącz, obejmującego miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki.

Po omówieniu celów statutowych Stowarzyszenia RKW-RKW w tajnym głosowaniu wybrano zarząd Oddziału. Przewodniczącym został Tomasz Baliczek z Nowego Sącza. Do Zarządu weszli Jacek Matuszewski z Nowego Sącza, który został wiceprzewodniczącym i Zygmunt Sekuła z Grybowa, który został sekretarzem/skarbnikiem.

Powiat - Gmina: 
Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu
Powiat Nowosądecki